Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
1 février 2009 7 01 /02 /février /2009 14:05


Eksterordinara kaj edifanta spektaklo, tiu emisio fresxdate presentita de la TVcxeno ARTE pri la unuaj jarcentoj de cxeesto de la kristana religio, entute batita super evento tiam malkonita de cxiuj en la romana imperio, tio estas la aperado, en izolflanka loko de la imperio, de galilea mesio predikanta novan legadon de la judaismo, poste kruconajlita per la romanoj, al instigo de la judaj religiaj estroj jxaluzaj pri sia auxtoritato, kiel  tumultresponculo kaj ribelkuragxigulo.
La du verkistoj de tiu emisio, antaux konitaj pri antauxaj rimarkindaj provoj, kunmetis unu kvindekon de tutmondaj ekspertoj, kiuj parolas lauxvice kaj mallonge por ilustri tian aspekton, tian doktrinpunkton, tian kontrauxdiron aux tian historiopcion kaj alportas al fascinita spektanto rarkapablecan prilumadon, frukto el multjara lernado de antikaj tekstoj.
Tio ne estas nature spektaklo por distrado aux amuzado. Ecx gxi postulas posedi kelkajn solidajn historiajn kaj religiajn sciojn por ne perdigxi en la ekspertaj komentoj.
Kiam oni estas en situacio estimi tian emision (tio estas la kazo de la modesta verkisto de tiu blogo, kiu longtempe interesigxas pri la Historio kaj kiu ricevis  - suferis estus pli ekzakte - relative intensan katolikan lernadon gxis la adoleskfino) oni ne povas ne fascinati pri la transsxovado, kiu eksistas inter la rezultoj de la moderna kritika analizo de la primitivaj tekstoj kaj tiu "unika vereco", tiu "unika penso", kiun la Eklezio, kun helpego de dogmoj kaj nediskuteblaj asertoj, imponis al pli da sesdek homaj generacioj....gxis la abrupta returnado de inklino dudekjarcentfine kaj la rapida forlaso de religia praktiko kaj pregxeja frekventado. Tuj kiam la morala kaj poste la sociala premo malgrandigis, tio estis la malbandagxo en la katolikaj vicoj, pruvo se necese de religio igxita pli formala kaj iamaniere pli institucia ol reale interna.

Fordonu ni al ludo - multe auxdaca - de rapida sintezo de la historia komenco. Gxi komencas kiel oni scias per evento, certe tiuepoke sensignifa, sed kiu estas prenonta  grandegajn proporciojn dum la sekvontaj jarcentoj gxis igxi la sxtata religio de la romana imperio sub la imperiestroj Konstantino (reala "Dio-sendita" laux la tiuepokaj kristanaj verkistoj sed kiu nur ricevis la bapton enmortolitigxe postvivinte plenkriman kaj sovagxecan monarkvivon ! Tio estas dirante la profundecon de la novaj religiaj konvinkoj de tiu ulo ! ) kaj Teodozo post relative korta regreso sub Juliano dirita la Apostato ( kiu preferis - oni senpene Komprendas lin - la imperiestra kulto, tio estas la kulto de sia propra persono ol la Krista kulto !)
Do galilea antauxdiristo ekvenas komence de la unua jarcento. Rikura fenomeno, preskaux banala tiuepoke. Regule estis iluminituloj, kiuj trapiediris la vojojn de Judio kaj Galileo, iom ekcitante nedresantan popolacxon kaj poste malbone cxesigante, kiam la romana soldataro kaptis ilin. Ekde la komenco, estis duboj kaj onidiroj pri la naskigxo de la nova antauxdiristo kaj la evangeliaj tekstoj mem indikis lin kiel la "filo de sia matrino", kio ne estis plej glora !
Normale estas ! diros pli tarde la ekzegezistoj cxar li naskigxis per "nemakulita koncipo". Sendube tre karisma mosxtulo, li mirigas la popolamasojn per sia radiado gxispunkte rapide konsideriti kiel la Mesio, kiun atendas Israelo, tiu kiu estas renovigonta la Regxolandon kaj forpelonta la okupantojn, programo krome, ke li neniam dementos dum sia tuta antauxdirado. Li ankaux korligigxas unu manplenon da fidelaj discxiploj ....sed kiuj estas kauxrkasxigxontaj momente de lia akuzigxo ekcepte la perfida Judaso kaj la unuo el la discxiploj Petro, kiu trifoje forneados. Jam estis vidita pli konstanta fideleco sed homa malforto estas pardonebla. Krome oni povas kredi , ke tiu manpleno da discxiploj nur estis iom dangxera por la romana  instanco cxar, laux la  evangelioj, neniu el la discxiploj estis poste arestita !
Okazas la gravega momento : La eltrovo de la malplena tombo per la virinoj, kiuj venis kiel kutime fari la mortintolavadon. Tre rapide estas ekaperonta la revivigxokredado kaj inkrustigxonta en la konvinko de la unuaj kunuloj. La Jesuo el Nazareto igxas la Kristo, filo de Dio kaj Dio mem. Li estos ekaperanta plurfoje por siaj discxiploj (speciale por Saulo, turmentisto de la unuaj kristanoj, en la Damasovojo) antaux plialtigxi al cxielo - oni povas retrovi tie unu antikvan judan kredon pri la Justanoj kiel Moseo, Helio kaj ceteraj.....
Jen do estas instalita la bazan dogmon de la kristana fido. Dio igxis homo por savi la mondon kaj la revivigxo de Jesuo, sia filo igxita homo, estas la fundamenta pruvo. La apostolo Saulo, eksturmentisto de la kristanoj, naskigxita en Tarso (aktuala Turkujo) el juda farizea familio, tiu grandega propagandisto de la nova fido, kies instruado estas konita de ni per liaj multaj epistoloj skribitaj dum la 50-60 jaroj post Kristo kaj kiujn li sendis al la eklezioj kreitaj al la kvaranguloj de la romana imperio, konfirmos gxin per sia unua epistolo al la korintanoj : 
 " Kaj se Kristo ne estas revivigxita, do estas vana nia instruado kaj antaux vana estas via fido"
Kiel pruvo de tiu revivigxo, li detale elnomas en la sama epistolo la malsamajn vidintojn - kies si mem - al kiuj Kristo ekaperis post sia entombigxo. Oni ne povas esti pli klara kaj tiu fama Saulo el Tarso, li devus fortege esti konvinkita por lasi sian komfortan kaj honorindan farizean posicion tiel turmentisto de kristanoj kaj efektivigi sian vastegan predikoverkon meze de embuskoj, akuzoj, kritikoj kaj mistrakoj el aliaj ortodoksaj judoj, elcxerpantaj vojagxoj, sxippereoj, enprizonigoj kej fine la martirigxo ! Sen Saulo la kristanismo estus probable restita malgrandan varianton de la juda religio, unue destinita al judoj kaj nur tre malrapide kaj  timide propagigxus inter la judaj medioj de la najbaraj provincoj kaj versxajne neniam estus trafinta la centron mem de la romana imperio.
Jen ekaperas la unua kontrauxdirado kaj gxi estas enorma : Cxu tiu nova religio estas destinata de cxiuj, judaj kiel nejudaj aux nur estas reservata al la filoj de Israelo ? Kelkaj apostoloj (notinde Jakobo, la frato de Jesuo) subtenis la juda diferencigo, aliaj (kies Saulo esence) subtenas la malfermon al nejuda mondo. Ne facile akordigxi ! Sed nur estas la komenco de la kontrauxdiradoj ! Pridoktrine, cxio estas eliranta cxiudirekte, cxiu loka eklesio montranta siajn preferojn kaj sian malsimilecon. Kaj unue cxu tiu fama anoncita regxolando estas surtera aux nur cxiela ? La problemo estas, ke Kristo mem kaj siaj apostoloj kredis je la tujeco de la mondfino kaj la renaskigxo de la israela regxolando super la cindroj de la malnova mondo ! Dum la sesaj jaroj, kun la premio de la juda ribelo per Tituso kaj la destruado de la templo de Jerusalemo, malaperas la espero !
La kontrauxdiradoj estas dauxrigontaj plue dum la unuaj jarcentoj kun cxiajinklinaj skribajxoj (notinde la apokrifaj evangelioj kaj cxiuj gnostikaj skribajxoj) kaj naskigxantaj herezoj, kiuj cxefe koncernas la ekzakta naturo de Kristo (Dio mem, filo de Dio, homo-Dio, Dio-homo, ...) . La ekleziaj patroj havos enorman malfacilecon (kelkaj el ili estos mem konsiderataj kiel herezaj !) por elsxovi el literatura fatraso "corpuso" de tekstoj (nomita "Kanono"), kiu korespondis je la "vera fido" kun la tuta arbitreco de tia ago ! Multe pli tarde, la papo mem devos deklarigxi "neerarema" por malpermesi, ke la centrifugaj inklinoj denove triumfu !
Kiam finfine la kristianismo atingos al oficiala statuto de imperia religio dum la kvara jarcento sub Diokletiano, tiu cxi devos kunvoki la faman koncilion de Niceo pro provi (vane aliparte) enordigi la kristanan doktrinon sen cxesigi la multajn kontrauxdiradoj. Ankoraux necesitos multajn konsiliojn antaux, ke la aferoj normigxadu (ofte per la kondamno aux mem la eliminado de la "deviintoj" !) kaj fiksigxu la tempa organizo de la Eklezio !
Intertempe kun la subteno de la imperia instanco, ekde persekutita la nova religio igxis persekutanta por cxio, kio estis fremda el gxi. Inter siaj propraj vicoj, gxi sercxadis cxiajn deviismojn ....dum jarcentoj per krimoj kaj masakroj.
Reprenante unu faman frazon de la pastro Loisy, kiu estis ekskomunikita pri gxi :
        "Jesuo estis anuncinta la regxlando de Dio kaj estas la Eklezio , kiu alvenis"

Eklezio rapide perversigita de potenco-kaj-monoenvio, de superema netolereco, de trostretaj ligoj kun la potenculoj, de potencobataloj, ktp.....
Tamen oni devas krediti gxin por ofte mildigprovi la krudajn moroj de la malnovaj jarcentoj kaj protekti la humilulojn malgraux la teruraj devojigadoj dum ekzemple la amerikaj koloniigoj kaj pliproksime el ni dum la hispana milito kiam unu el gxiaj prelatoj benis kanonon "sur kies detruajxoj flori la evangelio povus" ! aldirinte al la frankista flatado plena indiferenteco por la homa suferado.
Repost 0
23 décembre 2008 2 23 /12 /décembre /2008 12:10


Extraordinaire et édifiant spectacle que cette émission présentée par la chaîne ARTE sur les premiers siècles d'existence de la religion chrétienne, toute entière bâtie sur un évènement inconnu de tous à son époque dans l'empire romain, c'est-à-dire l'apparition, aux confins de l'empire, d'un messie galiléen prêchant une nouvelle lecture du judaïsme puis cloué en croix par les romains, à l'instigation des autorités religieuses juives jalouses de leur autorité, comme fauteur de trouble encourageant à la révolte.
Les deux auteurs de cette émission, déjà connus par de remarquables essais précédents, ont réuni une cinquantaine d'experts mondiaux qui interviennent tour à tour, de manière brève, pour illustrer tel aspect, tel point de doctrine, telle controverse ou telle option historique et apportent au spectateur fasciné un éclairage d'une rare compétence, fruit d'années d'étude et de lectures des textes anciens.
Ce n'est évidemment pas un spectacle de détente ni un divertissement. Il est même requis d'avoir quelques bonnes connaissances historiques et religieuses pour ne pas se perdre dans les commentaires des experts.
Quand on est donc en situation d'apprécier une telle émission (ce qui est le cas du modeste auteur de ce blog qui s'intéresse depuis longtemps à l'histoire et qui reçut - subit serait plus juste - un enseignement catholique assez intensif  jusqu'au sortir de l'adolescence) on ne peut manquer d'être fasciné par le décalage qui existe entre les résultats de l'analyse critique moderne des textes primitifs et cette "vérité unique" ou "pensée unique" que l'église, à grands renforts de dogmes et d'affirmations non discutables, asséna à une soixantaine de générations.... jusqu'au retournement brutal de tendance vers la fin du 20ème siècle et l'abandon rapide de la pratique religieuse et de la fréquentation des lieux de culte. Dès que la pression morale puis sociale s'estompa, ce fut la débandade dans les rangs catholiques, preuve s'il en était besoin d'une religion devenue plus formelle et, en quelque sorte, plus institutionnelle qu'intérieure.

Livrons-nous ici au jeu - fort audacieux - d'une rapide synthèse du début de l'histoire. Elle commence comme on sait par un évènement, certes insignifiant à l'époque, mais qui va prendre des proportions formidables dans les siècles suivants au point de devenir la religion d'état de l'empire romain sous les empereurs Constantin (véritable "envoyé de Dieu" selon les auteurs chrétiens de l'époque mais qui ne reçut le baptême que sur son lit de mort après avoir mené une vie de monarque pleine de crimes et de sauvageries ! C'est dire la profondeur des nouvelles convictions religieuses du bonhomme !) et Théodose après un bref retour en arrière sous Julien dit l'Apostat (qui préférait - on le comprendra aisément - le culte de l'empereur, c'est-à-dire le culte de sa propre personne, au culte du Christ !)
Un prédicateur galiléen apparaît donc au début du 1er siècle. Phénomène récurrent, presque banal à l'époque. Il y avait alors régulièrement des illuminés qui parcouraient les routes de Judée ou de Galilée, excitant un peu une populace indomptable puis finissant souvent fort mal quand les romains leur mettaient la main dessus. Dès le départ, il y eu doute et rumeurs sur la naissance du nouveau prédicateur et même les textes évangéliques le désignèrent comme "fils de sa mère", ce qui n'est pas des plus glorieux ! Normal diront plus tard les exègètes puisqu'il est de "conception immaculée". Personnage sans doute très charismatique, il frappe les foules par son rayonnement au point d'être rapidement considéré comme le Messie qu'attend Israël, celui qui va restaurer le royaume et chasser les ocupants, programme d'ailleurs qu'il ne démentira jamais dans toute sa prédication. Il s'attache aussi une poignée de disciples fidèles...mais qui vont pourtant se faire bien petits lors de sa mise en accusation sauf Judas qui l'a trahi et le premier d'entre eux Pierre, qui va le renier. On a déjà vu fidélité plus constante mais faiblesse humaine est pardonnable. Il faut d'ailleurs croire que cette poignée de disciples n'était pas jugée bien dangereuse par le pouvoir romain puisque, selon les évangiles, aucun ne sera arrêté par la suite.
Arrive le grand moment : La découverte du tombeau vide par des femmes allant, selon la coutume, faire la dernière toilette du mort. Très vite la croyance en la résurrection va apparaître et s'incruster dans la conviction des premiers compagnons. Le Jésus de Nazareth devient Christ, fils de Dieu et Dieu lui-même. Il va apparaître plusieurs fois à ses disciples (à Paul en particulier, persécuteur des premiers chrétiens, sur le chemin de Damas) avant de s'élever au ciel - on retrouve là une croyance juive ancienne concernant les Justes comme Hélie, Moïse et d'autres....
Voilà donc posé le dogme de base de la foi chrétienne. Dieu s'est fait homme pour sauver le monde et la resurrection de Jésus, son fils fait homme, en est la pierre angulaire, la preuve fondamentale. L'apôtre ex-persécuteur Paul, né à Tarse en Cilicie (dans l'actuelle Turquie) d'une famille juive pharisienne, ce formidable propagandiste de la nouvelle foi dont l'enseignement nous est connu par les épîtres, écrites dans les années 50-60, qu'il adressait aux églises créées au quatre coins de l'empire romain, le confirmera dans sa première épître aux Corinthiens :
        "Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, vaine aussi est votre foi."
Comme preuve de cette resurrection, il énumère par le détail, dans la même épître, les différents témoins - dont lui-même - à qui le Christ apparut après sa mise au tombeau.
On ne peut être plus clair et ce fameux Paul (ou Saül) de Tarse, il fallait sacrément qu'il y croit pour quitter sa position confortable et honorable de pharisien persécuteur d'une nouvelle secte méprisée et accomplir son immense oeuvre de prédication au milieu des embûches, des procès, des mauvais traitements que lui infligeaient les juifs orthodoxes, des voyages épuisants, des naufrages, d'une vie précaire et menacée, des emprisonnements et enfin du martyr ! Sans lui, le christianisme serait sans doute rester une petite variante de la religion juive, destinée d'abord aux juifs et ne se serait sans doute répandu que fort lentement et timidement dans les milieux juifs des provinces voisines sans vraisemblablement ne jamais atteindre le centre même de l'empire.
Voilà qu'apparaît la première controverse et elle est énorme : Cette nouvelle religion est-elle detinée à tous, juifs et païens, ou bien est-elle réservée aux fils d'Israël ? Certains apôtres (Jacques notamment, le frère de Jésus) soutiennent la spécificité juive, d'autres (dont Paul essentiellement) soutiennent l'ouverture au monde païen. Pas facile de se mettre d'accord !
Mais ce n'est que le début des controverses ! Sur le plan doctrinal, çà va partir dans tous les sens, chaque église locale cultivant sa différence et ses préférences. Et d'abord ce fameux royaume annoncé est-il terrestre ou uniquement céleste ? Le problème, c'est que le Christ lui-même et les apôtres croyaient à l'imminence de la fin du monde et à la renaissance du royaume d'Israël sur les cendres du monde ancien. Dans les années 60 avec l'écrasement par Titus de la révolte juive et la destruction du temple de Jérusalem, l'espoir s'écroule !
Les controverses vont continuer de plus belle pendant les premiers siècles avec des écrits de toutes tendances (les évangiles apocryphes notamment et tous les écrits gnostiques) et des hérésies naissantes concernant notamment la nature exacte du Christ (Dieu, fils de Dieu, homme-Dieu, Dieu-homme, ...?). Les pères de l'Eglise auront un mal fou (certains d'entre eux seront même considérés par la suite comme hérétiques !) à extirper de ce fatras littéraire un Corpus de textes (appelé "Canon")  correspondant à la "vraie foi" avec tout le côté arbitraire que l'on peut imaginer lors d'une telle opération ! Bien plus tard il faudra même que le Pape se déclare "infaillible" pour que les tendances centrifuges ne reprennent le dessus !
Quand enfin le christianisme obtiendra le statut officiel de religion d'empire au 4ème siècle sous Dioclétien, ce dernier devra convoquer le fameux Concile de Nicée pour tenter (vainement d'ailleurs) de mettre de l'ordre dans la doctrine chrétienne sans éteindre pour autant les multiples polémiques. Il faudra encore de nombreux conciles avant que les choses ne se normalisent (souvent par la condamnation voire l'élimination des "déviants") et que l'organisation temporelle de l'Eglise ne se solidifie.
Entretemps, avec le support du pouvoir impérial, de persécutée la nouvelle religion était devenue persécutrice de tout ce qui lui était étranger. Dans ses propres rangs, la chasse au déviationnisme était ouverte.....et elle allait poursuivre pendant des siècles une route jalonnée de crimes et de massacres !
Pour reprendre une phrase célèbre du prêtre Loisy, ce qui lui avait valu l'excommunication  :
                 "Jésus avait annoncé le royaume de Dieu et c'est l'Eglise qui est venue"

Une Eglise vite pervertie par le goût du pouvoir et de l'argent, l'intolérance dominatrice, sa transformation en puissance temporelle, ses liens trop étroits avec les puissants, les intrigues politiques, les rapports de force et les luttes de pouvoir,......
On portera toutefois à son crédit d'avoir souvent tenté d'adoucir les moeurs sauvages des siècles anciens et de protéger les humbles même si elle eut de terribles égarements lors de la colonisation des Amériques par exemple voire à l'époque moderne quand un de ses prélats, lors de la guerre d'Espagne, s'en vint bénir des canons "sur les ruines desquels fleurirait l'évangile" ! ajoutant à la flagornerie franquiste une indifférence totale à la souffrance humaine.Repost 0
5 juin 2008 4 05 /06 /juin /2008 14:21


Voltaire, ce génial écrivain du siècle des Lumières fut grand par ses oeuvres, par la fulgurance et la clarté de son style mais aussi et peut-être surtout par ses combats contre l'obscurantisme et l'intolérance. Quand il condamnait "l'infâme", ce n'est pas la religion dominante qu'il visait mais un clergé perverti, dominant et terrorisant un peuple naïf de ses foudres théologiques. Il était déiste car sa raison ne pouvait concevoir "que cette horloge (l'univers) marche et n'ait point d'horloger".
Il nous a laissé ce magnifique éloge de la Tolérance sous forme d'une prière adressée au Dieu de l'Univers.


Ce n’est donc plus aux hommes que je m’adresse ; c’est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les mondes, et de tous les temps : s’il est permis à de faibles créatures perdues dans l’immensité, et imperceptibles au reste de l’univers, d’oser te demander quelque chose, à toi qui as tout donné, à toi dont les décrets sont immuables comme éternels, daigne regarder en pitié les erreurs attachées à notre nature ; que ces erreurs ne fassent point nos calamités. Tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr, et des mains pour nous égorger ; fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau d’une vie pénible et passagère ; que les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos débiles corps, entre tous nos langages insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos opinions insensées, entre toutes nos conditions si disproportionnées à nos yeux, et  si égales devant toi ; que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes, ne soient pas des signaux de haine et de persécution ; que ceux qui allument des cierges en plein midi pour te célébrer supportent ceux qui se contentent de la lumière de ton soleil ; que ceux qui couvrent leur robe d’une toile blanche pour dire qu’il faut t’aimer ne détestent pas ceux qui disent la même chose sous un manteau de laine noire ; qu’il soit égal de t’adorer dans un jargon formé d’une ancienne langue, ou dans un jargon plus nouveau ; que ceux dont l’habit est teint en rouge ou en violet, qui dominent sur une petite parcelle d’un petit tas de la boue de ce monde, et qui possèdent quelques fragments arrondis d’un certain métal, jouissent sans orgueil de ce qu’ils appellent grandeur et richesse, et que les autres les voient sans envie : car tu sais qu’il n’y a dans ces vanités ni de quoi envier, ni de quoi s’enorgueillir.
Puissent tous les hommes se souvenir qu’ils sont frères ! qu’ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes, comme ils ont en exécration le brigandage qui ravit par la force le fruit du travail et de l’industrie paisible ! Si les fléaux de la guerre sont inévitables, ne nous haïssons pas, ne nous déchirons pas les uns les autres dans le sein de la paix, et employons l’instant de notre existence à bénir également en mille langages divers, depuis Siam jusqu’à la Californie, ta bonté qui nous a donné cet instant.

Traité sur la tolérance (1763)Jen la traduko per la internacia lingvo :

 

 

       PREGXO  AL  DIO

 Mi do ne min turnas plu al la homoj sed al vi, Dio de cxiuj estajxoj, mondoj kaj tempoj : se licas, ke malfortaj kreitoj perditaj en la vastajxo kaj nepercepteblaj por la cetera universo, auxdacu peti ion de vi, kiu cxion donis, kies dekretoj estas nesxangxeblaj same kiel eternaj, degnu kompate rigardi la erarojn rilatajn al nia ecaro ; ke tiuj eraroj ne okazigu niajn malfelicxegojn..

Vi ne donis al ni koron por malami nin kaj manojn por bucxadi nin ; faru tiel, ke ni interhelpu nin por elteni la sxargxon de peniga kaj ne dauxra vivo ; ke la etaj malsamecoj inter la vestoj, kiuj kovras niajn malfortajn korpojn, inter cxiuj niaj mankaj lingvoj, inter cxiuj niaj ridindaj kutimoj, inter cxiuj niaj neperfektaj legxoj, inter cxiuj niaj malsagxaj opinioj, inter cxiuj niaj situacioj tiel misproporciaj por ni kaj tiel similaj por vi ; ke cxiuj tiuj nuancetoj, kiuj diferencigas la atomojn nomataj homoj ne eklikigu malamon kaj persekutadon ; ke tiuj, kiuj tagmeze eklumigas kandelegojn por lauxdi vin toleru tiujn, kiuj kontentigxas per via sunlumo ; ke tiuj, kiuj kovras sian robon per blanka tolo por diri, ke necese estas ami vin, ne malamigu tiujn, kiuj diras la samon sub nigra lana mantelo ; ke estu egale adori vin per jxargono deveninta el malnova lingvo aux per pli nova jxargono ; ke tiuj, kies vesto rugxkolora aux violkolora esta, kiuj superregas etan parcelon el eta amaso de tiumonda koto, kaj kiuj posedas kelkajn rondformajn pecetojn el iu metalo, sen orgoljo gxuu tion, kion ili nomas grandeco kaj ricxeco kaj ke la aliaj vidu ilin sen envio : cxar vi scias pri tio, ke en tiuj vantajxoj ne estas nenion enviinda nek fierinda.

  Ke cxiuj homoj memoru, ke ili estas fratoj ! ke ili abomenu la tiranismon, kiu ekzercigxas super la animoj, kiel ili abomenas la rabadon, kiu perforte rabas la frukton  de la laboro kaj paca lerteco ! Se la militaj plagoj estas neeviteblaj, ne malamu nin, ne sxirigxu unuj la aliajn meze de la paco kaj uzu nian vivmomenton por egale beni per mil diversaj lingvoj, de Siamo gxis Kalifornio, vian bonecon, kiu donis al ni tiun momenton.

Traktajxo pri la toleremo ( 1763) 

 

 

Repost 0
15 mars 2008 6 15 /03 /mars /2008 20:37


Voici un concept fondamentalement attaché à l'histoire humaine qui aura traversé les âges en recevant les interprétations les plus diverses et qui, n'en doutons pas, traversera les âges futurs sans en épuiser le sujet malgré les certitudes de plus en plus précises que nous apportera la science moderne sur la réalité objective du fonctionnement du cerveau, siège maintenant reconnu des sensations et de toute vie spirituelle !

Un rapide survol chronologique nous en fait, très schématiquement, découvrir les principales étapes :

Homère, au 8ème siècle avant notre ère, en donne une première évocation en lui attribuant trois sens distincts. Le premier correspond à la passion, à la volonté et à l'esprit de l'homme. Le second  (physiologique celui-là) correspond au souffle et à la respiration. Enfin, le troisième correspond, quant à lui, à la personnalité de l'homme. L'illustre conteur ne fait pas état d'une origine divine voire de l'immortalité de l'âme. Il s'agit pour lui, après la mort corporelle, d'une sorte de double du vivant , d'un reliquat (intemporel ?) réduit à une vie ralentie au royaume des ombres.

Les cultures chamaniques des sociétés primitives évoquent pratiquement toutes un concept divin présent dans l'homme mais existant avant lui et perdurant après lui. Les tribus indiennes d'Amérique évoquaient le "Grand Esprit". C'est l'apparition du fameux DUALISME, opposition radicale entre corps et âme dont Platon se fera l'écho par sa célèbre formule : "L'âme est dans le corps comme dans une prison". Il semble clair, dès la fin du 5ème siècle avant notre ère, que la notion d'âme, principe spirituel du vivant, d'origine divine et promise à l'éternité, soit une croyance bien établie.

C'est la philosophie grecque qui va donner à cette croyance son fondement rationnel.

Platon va enseigner la vraie nature de l'âme et son immortalité, à travers une doctrine très difficile à appréhender pour l'humain moyen et dans laquelle il distingue 3 parties dans l'âme dont seule la partie supérieure, apparentée au divin, serait immortelle.
Aristote, quant à lui, décrira l'âme comme le principe actif du corps, unie au corps comme la forme à la matière.
A noter que les doctrines de ces deux philosophes influenceront toutes les théories psychologiques depuis le moyen-âge jusqu'au 20ème siècle.
Avec le Stoïcisme, très prisé au temps de la grande Rome, s'impose l'idée d'une "âme du monde", l'âme de l'homme n'étant alors qu'une étincelle du feu de l'intelligence cosmique.
L'Epicurisme, également très prisé dans la Rome antique, professe pour sa part une doctrine radicale, curieusement proche des positions scientifiques modernes, dans laquelle le corps et l'âme ne sont qu'un agencement  vital provisoire que la mort va détruire irrémédiablement. C'est la négation pure et simple de la nature spirituelle de l'âme et, bien sûr, de son immortalité, à ranger au chapître des fables.
Au début de l'ère chrétienne, on en revient à Platon et Aristote et un nouveau système philosophique (le néo-platonisme) sera bâti autour de l'âme. Les Pères de l'Eglise s'en inspireront dans leurs écrits.
Avec l'enseignement du Christ et les écrits de St Paul notamment, c'est la révélation judéo-chrétienne du lien de Dieu à l'homme et de la présence de Dieu dans l'homme qui va s'imposer. Présence qui devient don du Saint-Esprit à l'homme converti avec pour aboutissement la résurrection du corps par l'esprit. 
A noter que la révélation chrétienne crée une véritable rupture idéologique et  prend le contrepied de la philosophie grecque en enseignant une sorte de transformation du corps et de l'âme du chrétien dans l'immortalité divine.
La Renaissance, pour sa part, reviendra vers le platonisme et le concept d' "âme du monde"
Les 17ème et 18ème siècle n'apporteront pas de contribution majeure sur la question.
Le 19ème siècle présentera une grande richesse de théories diverses et variées depuis le principe vital universel des êtres jusqu'à "l'harmonie positiviste individuelle des fonctions de l'organisme " d'Auguste Comte en passant par les hésitations de Hegel entre concept universel et refus de la confusion âme-corps !
Le 20ème siècle verra apparaître un courant très fort impliquant la confusion de l'âme et de la matière. Freud, notamment, va réduire l'âme à une réalité psychique observable et analysable par la raison. Sartre refusera la notion d'âme, le corps n'étant pour lui que le seul objet psychique. Le dualisme âme-corps persistera toutefois chez beaucoup d'autres philosophes.
Côté religions, certaines soutiennent le principe de réincarnation successive de l'esprit du défunt dans différentes enveloppes corporelles. La profession de foi chrétienne (dans la version officielle du "Credo" datant du pontificat d'Innocent III au 12ème siècle) affirme la croyance dans la résurrection des corps et dans la vie éternelle, sans toutefois évoquer l'immortalité de l'âme. Enfin, dans l'Islam, les penseurs au cours des âges subiront les influences grecques et plusieurs doctrines de l'âme apparaîtront  dont une, notamment, qui concerne l'immortalité de l'âme personnelle, survivant à sa séparation d'avec le corps, en conservant le savoir et les caractères acquis au cours de la vie terrestre.

Comme l'aura constaté le lecteur attentif, il y en a pour tous les goûts !! 

L'avantage de notre époque (et encore, pas partout !) c'est que l'on peut en discuter librement  ! 
Trois siècles en arrière, une simple évocation critique du sujet  pouvait  vous donner droit, en Europe, à un aller simple au bûcher ou à un séjour musclé dans les gêoles de l'Inquisition !Repost 0

Présentation

  • : le blog pauledouard
  • : Blog d'intérêts variés concernant l'économie, la politique, l'histoire, l'Esperanto, les sciences, l'astronomie, les souvenirs
  • Contact

Profil

  • Pauledouard
  • Ingénieur retraité. professeur d'Esperanto via Internet. Nombreux pôles d'intérêt: Actualités économiques, politiques, internationales. Histoire. Sports. Nouvelles technologies. Astronomie
  • Ingénieur retraité. professeur d'Esperanto via Internet. Nombreux pôles d'intérêt: Actualités économiques, politiques, internationales. Histoire. Sports. Nouvelles technologies. Astronomie

Recherche

Liens